Čo je BluePrint?

BluePrint je genomický test, ktorý vie predvídať pravdepodobné správanie sa nádoru na základe analýzy aktivity 80 génov a umožňuje tak stratifikáciu nádoru do jedného z troch nasledujúcich podtypov:

  • Luminálny
  • HER2
  • Bazálny.

%

Výsledky štúdie z roku 2013 preukázali, že oproti tradičným histopatologickým metódam akými sú IHC a FISH, vedie spoločné testovanie testami MammaPrint a BluePrint ku spresneniu predpovede prognózy pacienta a pomoci pri výbere vhodnej liečby. 21% pacientov bolo preklasifikovaných ako MAmmaPrint nízkorizikových, BluePrint luminálny typA a ukázali tak malý, pokiaľ vôbec nejaký efekt chemoterapie pre pacientov.

V kombinácii s MammaPrint môžu byť pacientky zaradené do nasledujúcich štyroch podtypov:

  • Luminálny/s nízkym rizikom (luminálny A)
  • Luminálny/s vysokým rizikom (luminálny B)
  • HER2
  • Bazálny

Ako prebieha testovanie??

Testy MammaPrint a BluePrint je možné vykonať naraz a na jednej vzorke tkaniva. Výsledky sú k dispozícii do desiatich dní.

Komu je BluePrint určený?

Obidva testy, MammaPrint aj BluePrint sú navrhnuté pre ženy všetkých vekových kategórií, ktoré:

  • Sú novo diagnostikované s invazívnym karcinómom prsníka v počiatočnom štádiu (štádium I alebo II)
  • Majú negatívne lymfatické uzliny alebo 1-3 pozitívne lymfatické uzliny