Genomické testovanie poskytuje viac informácií o ochorení!

Prístroj MiSeq spoločnosti Illumina, v ktorom prebiehajú testy MAmmaPrint a BluePrint spoločnosti Agendie. 

Odborníci v zdravotníctve sa už nemusia, pri hodnotení rizika recidívy , spoliehať výhradne na klinické a patologické faktory, akými sú vek pacienta, veľkosť tumoru, grade nádoru, postihnutie lymfatických uzlín, status hormonálnych receptorov alebo status HER2.

Genomická informácia o nádore v klinickom a patologickom hodnotení lekára prináša jasnejší obraz a umožňuje urobiť kvalitnejšie rozhodnutie o pláne liečby.

Aký je rozdiel medzi genetickým a genomickým testovaním?

Aj napriek tomu, že genetické a genomické testovanie znie podobne, analyzuje rôzne veci.

Genomické testovanie skúma aktivitu špecifických génov v nádore, a zisťuje, čo riadi jeho rast a správanie. . Genomické testovanie pomáha zistiť, či je pravdepodobný návrat karcinómu,, čím lekárovi pomáha s rozhodnutím týkajúcim sa onkologickej liečby.

Genetické testovanie oproti tomu skúma gény s ktorými sa človek narodí a určuje tak, či existuje dedičné riziko, napr. riziko mutácie v géne BRCA1/2, ktoré spôsobuje dedičné predispozície k rakovine a zvyšuje riziko vzniku zhubného nádoru

MammaPrint

Genomický test, ktorý pomáha pacientom a lekárom robiť jednoznačné rozhodnutia týkajúce sa liečby.

BluePrint

Genomický test, ktorý vie predvídať pravdepodobné správanie sa nádoru.