Genomické testování poskytuje o nemoci více informací! 

Co nového přináší genomické testování

Odborníci ve zdravotnictví už se při hodnocení rizika rekurence nemusí spoléhat pouze na klinické a patologické faktory jako věk pacienta, velikost tumoru, grade tumoru, zasažení lymfatických uzlin, status hormonálních receptorů nebo status HER2.

Genomická informace o nádoru v klinickém a patologickém hodnocení lékaře přináší jasnější obrázek – umožňuje jim, spolu s pacientkou, učinit lépe informované rozhodnutí o plánu léčby.

Rozhovor o genomickém testování

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vydala další kapitolu svého Průvodce onemocnění karcinomem prsu, který se zabývá právě genomovým testováním. Odborníků na karcinom prsu a personalizovanou medicínu se v novém díle ptá Michaela Kuklová.

Jaký je rozdíl mezi genetickým a genomickým testováním?

Přestože genetické a genomické testování zní podobně, analyzuje různé věci.

Genomické (genomové) testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, a zjišťuje tak, co řídí jeho růst a chování. Genomické testování pomáhá zjistit, zda je pravděpodobný návrat karcinomu, čímž lékaři pomáhá s rozhodnutím týkajícím se onkologické léčby.

Genetické testování oproti tomu zkoumá geny, se kterými se člověk narodí a určuje tak, zda existuje dědičné riziko, např. riziko mutací v genu BRCA1/2, které způsobuje dědičné predispozice k rakovině a zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru.

MammaPrint

Genomický test rizika rekurence

Pomáhá lékařům a pacientkám dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby.

BluePrint

Molekulární subtypizační test

Umí předvídat pravděpodobné chování nádoru a umožňuje tak stratifikaci tumoru.

Genomické testování v médiích – přečtěte si, co napsala o testech MammaPrint a Blueprint média.