Genomické testování poskytuje víc informací o nemoci!

Přístroj MiSeq společnosti Illumina, ve kterém probíhají testy Mammaprint a Blueprint společnosti Agendie. 

Odborníci ve zdravotnictví už se při hodnocení rizika rekurence nemusí spoléhat pouze na klinické a patologické faktory jako věk pacienta, velikost tumoru, grade tumoru, zasažení lymfatických uzlin, status hormonálních receptorů nebo status HER2.

Genomická informace o nádoru v klinickém a patologickém hodnocení lékaře přináší jasnější obrázek – umožňuje jim učinit lépe informované rozhodnutí o plánu léčby.

Jaký je rozdíl mezi genetickým a genomickým testováním?

Přestože genetické a genomické testování zní podobně, analyzuje různé věci.

Genomické testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, a zjišťuje tak, co řídí jeho růst a chování. Genomické testování pomáhá zjistit, zda je pravděpodobný návrat karcinomu, čímž lékaři pomáhá s rozhodnutím týkajícím se onkologické léčby.

Genetické testování oproti tomu zkoumá geny, se kterými se člověk narodí a určuje tak, zda existuje dědičné riziko, např. riziko mutací v genu BRCA1/2, které způsobuje dědičné predispozice k rakovině a zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru.

Rozhovor o genomickém testování

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vydala další kapitolu svého Průvodce onemocnění karcinomem prsu, který se zabývá právě genomovým testováním. Michaela Kuklová se v něm ptá a odborníci odpovídají.

MammaPrint

Genomický test, který pomáhá pacientům a lékařům dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby.

BluePrint

Genomický test, který umí předvídat pravděpodobné chování tumoru.