Každá rakovina prsu je tak jedinečná, jako je jedinečná každá žena

První otázky, které si po vyslechnutí diagnózy „časná rakovina prsu“ položíte, by mohly znít:

Jaké jsou moje možnosti? Budu potřebovat chemoterapii? Vrátí se mně rakovina?

Genomické testování pomůže Vám a Vašemu lékaři rychle najít přesné odpovědi!

u

Co bude dál?

Našla jste si při pravidelném samovyšetřování bulku v prsu nebo u vás screeningová mamografie objevila podezřelý útvar?

Nyní držíte v ruce výsledek biopsie, nebo už jste po operaci a ptáte se: „Co bude dál?“ , „Jakou dostanu léčbu“ ,   „Je u mně chemoterapie nutná?“ a „Jaké mám vlastně možnosti?“ 

%

46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

MammaPrint identifikuje
u 1 ze 4 pacientek
ultranízké riziko.

Podle čeho bude rozhodovat lékař o vaší léčbě?  

Váš ošetřující lékař bude zvažovat tzv. klinicko-patologické faktory, tedy infomace, které zjistil patolog v laboratoři ze vzorků o vašem nádoru a informace, které má o vás:

velikost nádoru

postižení uzlin

váš věk

grade nádoru

stádium nádoru

váš zdravotní stav

status receptorů

Jaké informace může přidat genomické testování? 

Genomické testy budou zkoumat vaši biologii na nejhlubší možné úrovni. Výsledky poskytnou vašemu lékaři přesnější a komplexnější přehled o chování vašeho nádoru.

R

MammaPrint odpoví na otázku:

Jak je pravděpodobné, že se rakovina vrátí?

R

BluePrint odpoví na otázku:

O jaký typ rakoviny prsu se jedná? 

Co to může znamenat pro vás?  

 • Pokud váš test vyjde jako „nízké riziko“  můžete se vyhnout tzv. zajišťovací chemoterapii. Pravděpodobně dostanete pouze endokrinní terapii.
 • Pokud váš test vyjde jako „vysoké riziko“, budete vy a váš lékař mít jistotu, že je chemoterapie potřeba.
 • Váš test může vyjít jako „ultra nízké riziko“ a pak je možné, že u vás může být bezpečně redukována nejen chemoterapie, ale i endokrinní terapie!
 • Ve všech případech budete mít vy a váš lékař jistotu v rozhodování o další léčbě.

Co je MammaPrint? 

MammaPrint je prediktivě-prognostický genomický test rizika rekurence karcinomu prsu, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu. MammaPrint  klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkým rizikem“ a „vysokým rizikem“ vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Test je schválen u žen všech věkových kategorií. 

Jak je test hrazen?

Test MammaPrint je u VZP hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění u pacientek s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu, na základě přesně definovaných indikačních kritérií. Podmínkou je kladné rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a souhlas pacientky s vyšetřením.

Chemoterapie, ano nebo ne? Rozdíl jen 0,9 %!

U žen s karcinomem prsu, které měly klinicky vysoké ale genomicky nízké riziko, je rozdíl v 5letém* DMFS (přežití bez vzdálených metastáz) mezi pacientkami, které byly a které nebyly léčeny chemoterapií jen nevýznamných 0,9 %!

%

s chemoterapií

v.s.

%

bez chemoterapie

=

%

rozdíl

Parametry klinického hodnocení  

 

Výsledek: „Nízké riziko“

%

Šance, že se u pacientek, které nebyly léčené chemoterapií neobjeví během 5 let* metastázy.

Přežití bez vzdálených metastáz (DMFS) bylo po 5 letech* u žen s časným karcinomem prsu, které měly klinicky vysoké, ale genomicky nízké riziko a nebyly léčeny chemoterapií 95,1. Což dokazuje, že pacientky s nízkým rizikem podle testu MammaPrint mají i bez adjuvantní chemoterapie skvělé výsledky1,2.

Výsledek: „Vysoké riziko“

%

Šance, že se u pacientek léčených hormonální terapií a chemoterapií během 5 let* neobjeví metastázy.

Pacientky s vysokým genomicky určeným rizikem jsou léčeny hormonální terapií a chemoterapií a mají 94,2% šanci, že se u nich během pěti let neobjeví metastázy (DMFS).4

Výsledek: „Ultranízké  riziko“

%

Specifické přežití pro karcinom prsu po 20 letech

Pacientky po menopauze s negativními uzlinami a nádorem menším než 3 cm, u kterých bylo testem MammaPrint určeno ultranízké riziko, mají po 20 letech od diagnózy 97% BCSS (specifické přežití pro karcinom prsu) při použití omezené endokrinní terapie.3

*Proč během 5 let?

Protože účinek chemoterapie je patrný pouze během prvních 5 let5

Literatura

Výsledky pochází z průlomové studie MINDACT a představují průměrné riziko rekurence u těchto dvou skupin: 

 1. Piccart, M., van ‘t Veer, L. J., Poncet, C., Lopes Cardozo, J. M. N., Delaloge, S., Pierga, J. -Y., et al. (2021). 70-gene signature as an aid for treatment decisions in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age [Online]. The Lancet Oncology. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00007-3.
 2. Cardoso, F., van’t Veer, L. J., Bogaerts, J., Slaets, L., Viale, G., Delaloge, S., et al. (2016). 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer [Online]. New England Journal Of Medicine, 375(8), 717-729. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1602253
 3. Esserman, L. J., Yau, C., Thompson, C. K., van ‚t Veer, L. J., Borowsky, A. D., Hoadley, K. A., et al. (2017). Use of Molecular Tools to Identify Patients With Indolent Breast Cancers With Ultralow Risk Over 2 Decades [Online]. Jama Oncology3(11). https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2017.1261
 4. Laura J van ‚t Veer. SABCS (2020).
 5. Oxfordská meta-analýza přínosu chemoterapie u časného karcinomu prsu. Oxford analysis 2012: Lancet. 2012 Feb 4; 379(9814): 432–444.

Nebuďte na to sama!  

Vyslechnout diagnózu zhoubného nádoru je naprosto nová situace, ve které potřebujete informace a podporu. Kromě vašeho lékaře a vašich blízkých jim vám mohou poskytnout také organizace, které se dlouhodbě problematikou rakoviny prsu zabývají. Uvádíme některé zdroje ověřených informací.

Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu sdružuje 45 pacientských organizací z celé České republiky. Aliance je informačním a edukačním centrem pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace.

www.breastcancer.cz

Nebýt na to sama

Cílem projektu NEBÝT NA TO SAMA je zlepšit podmínky léčby pro ženy všech věkových kategorií a všech onkologických diagnóz, které se aktuálně léčí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

nebytnatosama.cz

Dialog Jessenius

Dialog Jessenius ops pomáhá informovat širokou veřejnost o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě. K hlavním projektům patří Centrum informací onkologického pacienta při Onkologické klinice FN Motol, kde zdravotní sestra pomáhá zvládat onkologickou léčbu – nežádoucí účinky, neuropatie, poruchy výživy a psychosociální problémy. Organizace publikuje podpůrné filmy pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním, ve kterých se věnuje i rakovině prsu.

www.dialog-jessenius.cz
www.pruvodce-onemocnenim.cz/dvd/karcinom-prsu

 

Bellis

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na mladé pacientky (do 45 let věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

www.bellisky.cz

Linkos.cz

Linkos.cz jsou stránky České onkologické společnosti s rozsáhlou částí pro onkologické pacienty. Najdete zde rady, jak období po diagnóze zvládnout, texty o rakovině prsu a řadu dalších informací.

www.linkos.cz

Jak probíhá testování

 • Pokud je po vás provedení genomického testu MammaPrint vhodné, váš ošetřující onkolog osloví multidisciplinární tým spádového Komplexního onkologického centra s žádostí o provedení testu.
 • Je-li rozhodnutí multidisciplinárního týmu kladné, podepíšete informovaný souhlas a ošetřující onkolog test objednává.
 • Testování nevyžaduje žádný další odběr vaší tkáně, k testování se odesílá tkáň odebraná při biopsii nebo při operaci, pokud jste ji již absolvovala.
 • Spolu testem MammaPrint bude proveden i test BluePrint a to na stejném vzorku tkáně, bez navýšení ceny.
 • Testování probíhá v České republice, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
 • Výsledky jsou k dispozici do 10 – 14 dnů a jsou obdrží je váš ošetřující onkolog, který test objednal.
 • Onkolog vás seznámí s výsledky a s vámi a multidisciplinárním týmem rozhodne o dalším postupu.

Zeptejte se svého lékaře, zda je pro vás MammaPrint vhodný

Genomické testování není vhodné pro všechny ženy se zhoubným nádorem prsu.  Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

 • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II).
 • mají tumor menší než 5 cm.
 • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny.

Aktuální informace pro pacientky

Tisková zpráva a záznam tiskové konference: Léčba časné rakoviny prsu nemusí nutně končit chemoterapií.

Tisková zpráva a záznam tiskové konference: Léčba časné rakoviny prsu nemusí nutně končit chemoterapií.

Praha, 7. 4. 2021 – Ženy s rakovinou prsu mají větší šanci vyhnout se obávané chemoterapii. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim nově začne hradit genomové testování testem MammaPrint, který dokáže předpovědět míru rizika návratu onemocnění a dává tak onkologům možnost...

číst více