Od 1. 3. 2021 je MammaPrint hrazen klientkám VZP z veřejného zdravotního pojištění

2 Bře 2021 | Články pro odborníky, Články pro pacientky, MammaPrint

PRAHA – 1. března, 2021 – Test MammaPrint je od 1. března 2021 hrazen pro klientky VZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je kladné rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a souhlas pacientky s vyšetřením pomocí genomického testu. S Komplexním onkologickým centrem se spojí ošetřující onkolog pacientky.

Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek s časným karcinomem prsu:

  • Grade 1, velikost 3-5 cm, pN0
  • Grade 1, velikost 2-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
  • Grade 2, velikost 2-5 cm, pN0
  • Grade 2, velikost 0-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
  • Grade 3, velikost 0-5 cm, pN0

kód výkonu 99959:

99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu.

 

Další nové články