Testy vyvinula společnost Agendia N.V.

Jedná se o vedoucí společnost v molekulární diagnostice, která se zaměřuje na zlepšování kvality života pacientů se zhoubnými nádory a vývojem genomických testů, které pomáhají lékařům rozhodovat o komplexní léčbě a přitom snižovat náklady na zdravotní péči.

Testy karcinomu prsu od společnosti Agendia jsou dostupné globálně, mají certifikací ISO a laboratoře akreditované CAP a CLIA v Amsterdamu a Irvinu (USA, Kalifornie).

Testování se v tuto chvíli provádí v centrální akreditované laboratoři v Amsterdamu, certifikovými NGS diagnostickými kity + plus reagenty společnosti Agendia N.V.

MammaPrint

Genomický test rizika rekurence

Pomáhá lékařům a pacientkám dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby.

BluePrint

Molekulární subtypizační test

Umí předvídat pravděpodobné chování nádoru a umožňuje tak stratifikaci tumoru.