Testy, které nabízíme, vyvinula společnost Agendia se sídlem v Nizozemí.

Jedná se o vedoucí společnost v molekulární diagnostice, která se zaměřuje na zlepšování kvality života pacientů se zhoubnými nádory a vývojem genomických testů, které pomáhají lékařům rozhodovat o komplexní léčbě a přitom snižovat náklady na zdravotní péči.

Testy karcinomu prsu od společnosti Agendia jsou dostupné globálně, mají certifikací ISO a laboratoře akreditované CAP a CLIA v Amsterdamu a Irvinu (USA, Kalifornie).

%

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.