Každá žena si zaslouží jedinečnou strategii léčby

Co je MammaPrint?

MammaPrint je genomický test, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkým rizikem“ a „vysokým rizikem“ vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. 

i

Podpořeno daty

Více, než 20 let klinického ověřování, 200 výzkumných projektů, stovky publikací v impaktovaných časopisech.

Z

Doporučeno autoritami

MammaPrint je zařazen v nejdůležitějších mezinárodních klinických postupech jako kategorie 1A!

Posíleno testem BluePrint!

MammaPrint a BluePrint je možné testovat ze stejného vzorku tkáně současně a to bez navýšení ceny.

Jednoznačnost testu MammaPrint pomáhá pacientům a lékařům dělat jistá rozhodnutí týkající se jejich léčby.

%

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Více o studii MINDACT

MammaPrint® …

… je schválen FDA pro použití u žen všech věkových kategorií.

… podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality (úroveň 1A).

… je v Evropské unii produktem s CE značkou.

… je validován a podpořen klinickými důkazy nejvyšší úrovně z průlomové, randomizované studie.

… je doporučován mezinárodními Guidelines pro léčbu pacientek s karcinomem prsu v časném stádiu. 

… zařadily do svých doporučených postupů NCCN a ASCO, ESMO, AJCC,  St. Gallen, ČOS a další

Test MammaPrint byl vyvinut za použití objektivního výběru genů:

  • Vědci vyhodnotili vzorky nádorů „neléčených“ pacientů se známými výsledky (20 let sledování), u kterých došlo nebo nedošlo k rekurenci během pěti let.
  • K rekurenci nejčastěji došlo během prvních pěti let.
  • V kompletním lidském genomu byl zkoumán každý vzorek, aby se určily geny, které prostřednictvím nucené distribuce nejlépe predikují rekurenci.
  • Biologie tumoru ukázala, které geny jsou nejvíce prediktivní.
  • V průběhu deseti let je těchto 70 identifikovaných genů v indexu MammaPrint jasně spojeno s patogenezí metastáz.
  • Pouze MammaPrint je schopný zachytit všech 7 drah metastatické kaskády.

7 drah metastatické kaskády

70 genů testu MammaPrint zkoumá všech 7 genomických drah metastatické kaskády.

Seznam genů, které testuje MammaPrint

BBC3, TGFB3, ESM1, IGFBP5, FGF18, *SCUBE2, DIAPH3, WISP1, FLT1, HRASLS, STK32B, RASSF7, DCK, MELK, EXT1, GNAZ, EBF4, MTDH, PITRM1, QSCN6L1, CCNE2, ECT2, CENPA, LIN9, KNTC2, MCM6, NUSAP1, ORC6L, TSPYL5, *RUNDC1, PRC1, RFC4, RECQL5, *CDCA7, DTL, GPR180, MMP9, GPR126, *RTN4RL1, DIAPH3, CDC42BPA, PALM2, ALDH4A1, AYTL2, OXC T1, PECI, GMPS, GSTM3, SLC2A3, RAB6B, IGFBP5, COL4A2, PECI, EGLN1, DIAPH3, LOC100288906, C9orf30, ZNF533, C16orf61, SERF1A, C20orf46, LOC730018, LOC100131053, AA555029_RC, LGP2, NMU, UCHL5, JHDM1D, AP2B1, MS4 A7

*překrývající se geny (jsou testovány jak MammaPrintem, tak BluePrintem) . 

Celkem je testy MammaPrint a BluePrint otestováno 150 genů.  

Tyto poznatky zdůrazňují nutnost, aby měly všechny pacientky s časným karcinomem prsu přístup k testování rizika rekurence. To by mělo být považováno za standard v diagnostice u všech žen.

Dr. Martine Piccart, PhD. (2021)

3 důvody, proč provést testy MammaPrint a BluePrint u žen mladších 50 let
Leták pro lékaře, 2023

Jak hodnotit výsledky
Doporučený postup

Komu je Mammaprint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

  • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
  • mají tumor menší než 5 cm
  • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny

Aktuální informace k testu MammaPrint®