Každá žena si zaslouží jedinečnou strategii léčby

Co je MammaPrint?

MammaPrint je genomický test, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkým rizikem“ a „vysokým rizikem“ vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. 

i

Podpořeno daty

Více, než 20 let klinického ověřování, 200 výzkumných projektů, stovky publikací v impaktovaných časopisech.

Z

Doporučeno autoritami

MammaPrint je zařazen v nejdůležitějších mezinárodních klinických postupech jako kategorie 1A!

Posíleno testem BluePrint!

MammaPrint a BluePrint je možné testovat ze stejného vzorku tkáně současně a to bez navýšení ceny.

Jednoznačnost testu MammaPrint pomáhá pacientům a lékařům dělat jistá rozhodnutí týkající se jejich léčby.

%

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Více o studii MINDACT

MammaPrint® …

… je schválen FDA pro použití u žen všech věkových kategorií.

… podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality (úroveň 1A).

… je v Evropské unii produktem s CE značkou.

… je validován a podpořen klinickými důkazy nejvyšší úrovně z průlomové, randomizované studie.

… je doporučován mezinárodními Guidelines pro léčbu pacientek s karcinomem prsu v časném stádiu. 

… zařadily do svých doporučených postupů NCCN a ASCO, ESMO, AJCC,  St. Gallen, ČOS a další

Test MammaPrint byl vyvinut za použití objektivního výběru genů:

  • Vědci vyhodnotili vzorky nádorů „neléčených“ pacientů se známými výsledky (20 let sledování), u kterých došlo nebo nedošlo k rekurenci během pěti let.
  • K rekurenci nejčastěji došlo během prvních pěti let.
  • V kompletním lidském genomu byl zkoumán každý vzorek, aby se určily geny, které prostřednictvím nucené distribuce nejlépe predikují rekurenci.
  • Biologie tumoru ukázala, které geny jsou nejvíce prediktivní.
  • V průběhu deseti let je těchto 70 identifikovaných genů v indexu MammaPrint jasně spojeno s patogenezí metastáz.
  • Pouze MammaPrint je schopný zachytit všech 7 drah metastatické kaskády.

7 drah metastatické kaskády

70 genů testu MammaPrint zkoumá všech 7 genomických drah metastatické kaskády.

Seznam genů, které testuje MammaPrint

BBC3, TGFB3, ESM1, IGFBP5, FGF18, *SCUBE2, DIAPH3, WISP1, FLT1, HRASLS, STK32B, RASSF7, DCK, MELK, EXT1, GNAZ, EBF4, MTDH, PITRM1, QSCN6L1, CCNE2, ECT2, CENPA, LIN9, KNTC2, MCM6, NUSAP1, ORC6L, TSPYL5, *RUNDC1, PRC1, RFC4, RECQL5, *CDCA7, DTL, GPR180, MMP9, GPR126, *RTN4RL1, DIAPH3, CDC42BPA, PALM2, ALDH4A1, AYTL2, OXC T1, PECI, GMPS, GSTM3, SLC2A3, RAB6B, IGFBP5, COL4A2, PECI, EGLN1, DIAPH3, LOC100288906, C9orf30, ZNF533, C16orf61, SERF1A, C20orf46, LOC730018, LOC100131053, AA555029_RC, LGP2, NMU, UCHL5, JHDM1D, AP2B1, MS4 A7

*překrývající se geny (jsou testovány jak MammaPrintem, tak BluePrintem) . 

Celkem je testy MammaPrint a BluePrint otestováno 150 genů.  

Tyto poznatky zdůrazňují nutnost, aby měly všechny pacientky s časným karcinomem prsu přístup k testování rizika rekurence. To by mělo být považováno za standard v diagnostice u všech žen.

Dr. Martine Piccart, PhD. (2021)

Indikační kritéria
Leták pro lékaře, 2020

Jak hodnotit výsledky
Doporučený postup

Ultranízké riziko
Leták pro lékaře, 2020

Komu je Mammaprint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

  • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
  • mají tumor menší než 5 cm
  • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny

Aktuální informace k testu MammaPrint®