Co je Mammaprint?

MammaPrint je genomický test, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkým rizikem“ a „vysokým rizikem“ vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze a to bez nejednoznačného výsledku v podobě „středního“ skóre, jako je to u jiných testů.

%

Jednoznačnost testu MammaPrint pomáhá pacientům a lékařům dělat jistá rozhodnutí týkající se jejich léčby.

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Více o studii MINDACT

MammaPrint® …

… podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality (úroveň 1A).

… je schválen FDA pro použití u žen všech věkových kategorií.

… je v Evropské unii produktem s CE značkou.

… je validován přezkoumanými daty a podpořen klinickými důkazy nejvyšší úrovně z průlomové, randomizované studie.

… je doporučován mezinárodními Guidelines pro léčbu pacientek s karcinomem prsu v časném stádiu. 

… zařadily do svých doporučených postupů NCCN a ASCO, ESMO, AJCC a  St. Gallen.

Jak probíhá testování?

Testy objednává ošetřující onkolog, který také dostává výsledky. Testy MammaPrint a BluePrint je možné provést najednou a na jednom vzorku tkáně, výsledky jsou k dispozici do deseti dnů.

Komu je Mammaprint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

    • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
    • mají tumor menší než 5 cm
    • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny