Věříme, že onkologičtí pacienti mají právo na nejlepší genomové testování ve své třídě

Informace pro ošetřující lékaře

Test je hrazen z veřejného zdravotního pojištění!

Test MammaPrint je od 1. března 2021 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je kladné rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a souhlas pacientky s vyšetřením pomocí genomického testu. S Komplexním onkologickým centrem se spojí ošetřující onkolog pacientky.

Pacientky bez zdravotního pojištění si mohou vyšetření uhradit na své náklady.

kód výkonu 99959

99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu.

Číselník VYKONY v. 01279, s. 232 (platnost od 9. 3. 2021).

Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek

Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek s časným karcinomem prsu:

 • Grade 1, velikost 3-5 cm, pN0
 • Grade 1, velikost 2-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 2, velikost 2-5 cm, pN0
 • Grade 2, velikost 0-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 3, velikost 0-5 cm, pN0

Objednávka testu pro klientky zdravotních pojišťoven

Objednávka testu pro samoplátkyně

Vzor informovaného souhlasu

Jak test objednat

 • Informace o pacientce, pro kterou potřebujete vyšetření testem Mammaprint zašlete e-mailem na adresu mammaprint@leram-pharma.cz (uveďte pouze iniciály pacientky, datum odebrání vzorku, druh vzorku, typ tumoru)
 • Následně Vás budeme kontaktovat
 • Po zajištění a odeslání vzorku objednáme pomocí zabezpečené databáze provedení testů MammaPrint a BluePrint a budeme vás obratem informovat o jeho objednání.

Další informace a asistence:

LERAM pharmaceuticals s.r.o.
Páteřní 1216/7
635 00 Brno-Bystrc
mammaprint@leram-pharma.cz
+ 420 513 035 442

Pro Čechy kromě Jižních Čech a Pardubic:
PharmDr. Hana Krajsová
hana.krajsova@leram-pharma.cz
+420 724 483 610

Pro Moravu, Slezsko, Jižní Čechy a Pardubice:
MVDr. Silvie Kubešová
silvie.kubesova@leram-pharma.cz
+420 606 659 451

Jak probíhá testování

 • Ošetřující onkolog osloví multidisciplinární tým spádového Komplexního onkologického centra s žádostí o provedení testu
 • Pokud je rozhodnutí kladné a pacientka vyjádří souhlas s vyšetřením pomocí genomického testu MammaPrint, ošetřující onkolog test objednává.
 • Spolu testem MammaPrint bude proveden i test BluePrint a to na stejném vzorku tkáně, bez navýšení ceny.
 • Testování probíhá v Nizozemsku.
 • Výsledky jsou k dispozici do deseti dnů a jsou zaslány ošetřujícímu onkologovi, který test objednal.
 • Onkolog seznámí pacientku s výsledky a multidisciplinární tým rozhodne o dalším postupu.
Příklad souhrnu výsledku
VYSOKÉ RIZIKO
Příklad souhrnu výsledku
NÍZKÉ RIZIKO
Jak hodnotit výsledky testů
DOPORUČENÝ POSTUP

Komu je MammaPrint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

 • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
 • mají tumor menší než 5 cm
 • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 až 3 pozitivní lymfatické uzliny.
Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek s časným karcinomem prsu
 • Grade 1, velikost 3-5 cm, pN0
 • Grade 1, velikost 2-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 2, velikost 1-5 cm, pN0
 • Grade 2, velikost 0-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 3, velikost 0-3 cm, pN0