Věříme, že onkologičtí pacienti mají právo na nejlepší genomové testování ve své třídě

Informace pro ošetřující lékaře

Test je hrazen z veřejného zdravotního pojištění!

Test MammaPrint je od 1. března 2021 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je kladné rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra a souhlas pacientky s vyšetřením pomocí genomického testu. S Komplexním onkologickým centrem se spojí ošetřující onkolog pacientky.

Pacientky bez zdravotního pojištění si mohou vyšetření uhradit na své náklady.

Testování probíhá v České republice! 

S ohledem na skutečnost, že se Masarykův onkologický ústav v Brně (dále jen „MOÚ“) stal certifikovanou laboratoří společnosti Agendia NV zabývající se molekulární diagnostikou, probíhá od března 2023 vyšetření prostřednictvím testu MammaPrint přímo v MOÚ bez nutnosti zasílání vzorků nádoru do zahraniční.

kód výkonu 99959

99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu.

V případě, že je vyšetření vyžádáno v MOÚ, tak žádající PZS výkon 99959 nevykazuje. K výkonu je nutné vždy vykázat výkon laterality (levá/pravá).

Číselník VYKONY v. 01403, s. 277 (platnost od 1. 7. 2023).

Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek

Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek s časným karcinomem prsu:

 • Grade 1, velikost 3-5 cm, pN0
 • Grade 1, velikost 2-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 2, velikost 1-5 cm, pN0
 • Grade 2, velikost 0-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 3, velikost 0-3 cm, pN0

Aktuální indikační podmínky pro prognostické testování na  webové stránce České onkologické společnosti ČLS JEP.

 

Jak test objednat

 • Pokud bude multidisciplinární tým Vašeho komplexního onkologického centra indikovat prediktivně-prognostické genomické vyšetření poprvé, kontaktujte nás e-mailem mammaprint@leram-pharma.cz
 • Lékaři na vašem pracovišti budou zaškoleni ve způsobu objednání a registrování v zabezpečeném objednávkovém systému MOÚ.
 • Onkolog z KOC zadává objednávku po schválení MDT komise.
 • Onkolog z ROC zadává objednávku buď po schválení  MDT z KOCu, nebo vyplní objednávku a zároveň žádanku o schválení MDT MOÚ.
 • Žádost o prediktivně-prognostické genomické vyšetření odesílá KOC na dokladu 06 do MOÚ. V tomto případě žádající KOC nevykazuje VZP ČR kód výkonu 99959.
 • Jakmile onkolog vyplní a odešle online objednávku, dostává patologie  nebo laboratoř ze systému e-mail s výzvou k přípravě bločku.
 • Výsledky testu dostávají onkologové prostřednictvím online systému cca do 14 dnů od odeslání bločku.

Ukázky výsledků 

Souhrn výsledku v češtině
VYSOKÉ RIZIKO

Podrobný výsledek v angličtině
VYSOKÉ RIZIKO

Souhrn výsledku v češtině
NÍZKÉ RIZIKO

Podrobný výsledek v angličtině
NÍZKÉ RIZIKO

Jak hodnotit výsledky testů
DOPORUČENÝ POSTUP

Další informace a asistence:

LERAM diagnostic s.r.o.
Páteřní 1216/7
635 00 Brno-Bystrc
mammaprint@leram-pharma.cz
+ 420 513 035 442

Pro Čechy kromě Jižních Čech a Pardubic:
PharmDr. Hana Krajsová
hana.krajsova@leram-pharma.cz
+420 724 483 610

Pro Moravu, Slezsko, Jižní Čechy a Pardubice:
MVDr. Silvie Kubešová
silvie.kubesova@leram-pharma.cz
+420 606 659 451

Jak probíhá testování

 • Ošetřující onkolog osloví multidisciplinární tým spádového Komplexního onkologického centra s žádostí o provedení testu
 • Pokud je rozhodnutí kladné a pacientka vyjádří souhlas s vyšetřením pomocí genomického testu MammaPrint, ošetřující onkolog test objednává.
 • Spolu testem MammaPrint bude proveden i test BluePrint a to na stejném vzorku tkáně, bez navýšení ceny.
 • Testování probíhá v České republice, v laboratoři Masarykova onkologického ústavu v Brně.
 • Výsledky jsou k dispozici do deseti dnů a jsou zaslány ošetřujícímu onkologovi, který test objednal.
 • Onkolog seznámí pacientku s výsledky a multidisciplinární tým rozhodne o dalším postupu.

Komu je MammaPrint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

 • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
 • mají tumor menší než 5 cm
 • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 až 3 pozitivní lymfatické uzliny.
Specifikace vhodných ER+/HER2- pacientek s časným karcinomem prsu
 • Grade 1, velikost 3-5 cm, pN0
 • Grade 1, velikost 2-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 2, velikost 1-5 cm, pN0
 • Grade 2, velikost 0-5 cm, pN1 (1-3 pozitivní uzliny)
 • Grade 3, velikost 0-3 cm, pN0