Molekulární profil, který definuje a porazí její jedinečnou rakovinu

Co je BluePrint?

BluePrint je subtypizační molekulární test, který umí předvídat pravděpodobné chování nádoru za základě analýzy aktivity 80 genů a umožňuje tak stratifikaci tumoru do jednoho ze tří následujících podtypů: Luminální, HER2 a Bazální.

i

Podpořeno daty

Více, než 20 let klinického ověřování, 200 výzkumných projektů, stovky publikací v impaktovaných časopisech.

Posíleno testem MammaPrint

MammaPrint a BluePrint je možné testovat ze stejného vzorku tkáně současně a to bez navýšení ceny.

V kombinaci s testem MammaPrint mohou být pacientky zařazeni do následujících podtypů …

Luminální/s nízkým rizikem (luminální A)

Luminální/s vysokým rizikem (luminální B)

HER2

Bazální

Molekulární subtypy ukazují, která dráha řídí růst nádoru. 

Luminální typ

Luminální typ karcinomu primárně ovlivňují dráhy ER estrogenových a PR progesteronových hormonů. Tento podtyp je možné dále stratifikovat použitím testu MammaPrint na Luminální typ A (nízké riziko) a Luminální typ B (vysoké riziko). Tyto luminální podtypy mají výrazně odlišné výsledky, a proto by tato informace měla být zahrnuta do plánování léčby, aby se maximalizovala pravděpodobnost vyléčení pacientky.

HER2 typ

Karcinom typu HER2 primárně ovlivňuje dráha HER2 receptoru. Tento molekulární podtyp se ne vždy shoduje s výsledky IHC nebo FISH, ale pacientky s HER2+ typem velmi dobře odpovídají na terapii cílenou na HER2 receptor. Pacientky s HER2+ typem nádoru léčené anti HER2 cílenými látkami mají dobré dlouhodobé výsledky.

Bazální typ

Tumory bazálního typu nejsou ovlivněny dráhami ER, PR nebo HER2 a chovají se spíše jako klinicky triple-negativní nádory. Tento molekulární podtyp je agresivnější a pro pacientky může znamenat přínos standardní nebo nový režim léčby triple-negativních tumorů. Vzhledem k agresivitě těchto nádorů by některé pacientky mohly mít prospěch spíše z neoadjuvantní než adjuvantní léčby.

Seznam genů, které testuje BluePrint

LUMINAL SIGNATURE
HK3, COQ7, ACADSB, CA12, PPAPDC2, NAT1, ACBD4, HMGCL, ABAT, ELOVL5, BTD, CDC25B, PARD6B, THSD4, CHAD, TPRG1, BECN1, NUDT6, GREB1, BCL2, *RUNDC1, TMEM101, BTRC, LRIG1, IL6ST, TBC1D9, VAV3, RERG, IRS1, ADM, *SCUBE2, S100A8, LILRB3, NPY1R, OCIAD1, CCDC74B, TMC4, SUSD3, KIAA1737, UBXD3, SOX11, HDAC11, XBP1, GATA3, AFF3, MYB, TCTN1, TAPT1, CELSR1, CELSR2, TMSB10, PREX1, KIF20A
DNALI1, GOLSYN, PGR, ESR1

HER2 SIGNATURE
PERLD1, SYCP3, GRB7, ERBB2

BASAL SIGNATURE
PERLD1, DHRS2, ACADSB, CA12, *CDCA7, THSD4, CHAD, *RTN4RL1, AR, TBC1D9, CAPN13, GREB1, MAGED2, AGR2
PRR15, REEP6, KIAA1370, FOXA1, AFF3, FOXC1, GATA3, 
MYO5C, MSN, MLPH, SPEF1, ABCC11, SLC16A6, ESR1

*překrývající se geny (jsou testovány jak MammaPrintem, tak BluePrintem) 

Celkem je testy MammaPrint a BluePrint otestováno 150 genů.  

Pevně věříme v léčbu rakoviny prsu podle jejího podtypu.

Neměli bychom zacházet se všemi druhy rakoviny prsu stejně.

Dr. Peter Beitsch, MD

MammaPrint + BluePrint společně pomáhají navigovat složitostí časného stádia rakoviny prsu 

%

Výsledky studie z roku 2013* prokázaly, že oproti tradičním histopatologickým metodám jako je IHC a FISH, vede společné testování testy MammaPrint a BluePrint ke zpřesnění předpovědi prognózy pacienta a pomoci při výběru vhodné léčby. 21% pacientů bylo překlasifikováno jako MammaPrint nízkorizikových, BluePrint luminální typ A a ukázal tak malý, pokud vůbec nějaký efekt chemoterapie pro pacienty.

*Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun;139(3):759-67

Komu je test určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint, je možné provést najednou a na jednom vzorku tkáně. Jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

  • Jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
  • mají tumor menší než 5 cm
  • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny

Aktuální informace k testu BluePrint®