Co je BluePrint?

BluePrint je genomický test, který umí předvídat pravděpodobné chování nádoru za základě analýzy aktivity 80 genů a umožňuje tak stratifikaci tumoru do jednoho ze tří následujících podtypů:

  • Luminální
  • HER2
  • Bazální.

%

Výsledky studie z roku 2013* prokázaly, že oproti tradičním histopatologickým metodám jako je IHC a FISH, vede společné testování testy MammaPrint a BluePrint ke zpřesnění předpovědi prognózy pacienta a pomoci při výběru vhodné léčby. 21% pacientů bylo překlasifikováno jako MammaPrint nízkorizikových, BluePrint luminální typ A a ukázal tak malý, pokud vůbec nějaký efekt chemoterapie pro pacienty.

*Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun;139(3):759-67

V kombinaci s MammaPrintem pak mohou být pacienti zařazeni do následujících čtyř podtypů:

  • Luminální/s nízkým rizikem (luminální A)
  • luminální/s vysokým rizikem (luminální B)
  • HER2
  • bazální

Jak probíhá testování?

Testy MammaPrint a BluePrint je možné provést najednou a na jednom vzorku tkáně, výsledky jsou k dispozici do deseti dnů.

Komu je Blueprint určen?

Oba testy, MammaPrint a BluePrint jsou navrženy pro ženy všech věkových kategorií, které:

  • jsou nově diagnostikovány s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu (stádium I nebo II)
  • mají tumor menší než 5 cm
  • mají negativní lymfatické uzliny nebo 1 – 3 pozitivní lymfatické uzliny