Doporučení odborných společností

MammaPrint® je  zařazen v nejdůležitějších mezinárodních klinických postupech jako kategorie 1

Použití testu MammaPrint zařadily do svých doporučených postupů všechny uznávané odborné lékařské  společnosti pro diagnostiku a léčbu rakoviny.

Doporučené postupy jsou založené na vědeckých a klinických důkazech a jsou určeny lékařským odborníkům. Tyto doporučené postupy mají na základě nejnovějších ověřených důkazů zlepšit kvalitu péče a služeb. MammaPrint podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality 1A!

MammaPrint postupně zařadily do svých doporučených postupů NABON (2012), St. Gallen (2013), ESMO (2015), AJCC (2016), AGO (2018), EGTM (2017), ASCO (2017) a  NCCN (2018).

 

 

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

ASCO zařadila test MammaPrint do svých guidelines v červenci roku 2017, po zveřejnění výsledků přelomové studie  MINDACT v New England Journal of Medicine v srpnu 2016 (1). Poslední aktualizace guidelinů ASCO je z roku 2019 s potrzením 2020 (2).

Doporučení:

ER/PgR-pozitivní, HER2-negativní kracinom prsu s negativními lymfatickými uzlinami:

MammaPrint je díky své schopnosti určit populaci s dobrou prognózou, u které by
chemoterapie mohla mít jen omezený přínos, možné použít u pacientů s vysokým klinickým rizikem podle kategorizace MINDACT při rozhodování o nepoužití adjuvantní systémové chemoterapie.

 • Typ doporučení: založený na důkazech
 • Kvatita důkazů: vysoká
 • Síla: velká

ER/PgR-pozitivní, HER2-negativní karcinom prsu s 1–3 pozitivními lymfatickými uzlinami: 

MammaPrint je možné použít u pacientů s vysokým klinickým rizikem podle kategorizace MINDACT při rozhodování o nepoužití adjuvantní systémové chemoterapie. Pacienti ale musí být poučeni, že přínos chemoterapie nelze vyloučit a to především u pacientů s více než jednou zasaženou uzlinou.

 • Typ doporučení: založený na důkazech
 • Kvatita důkazů: vysoká
 • Síla: střední

 

Literatura:

 1. CARDOSO, Fatima, Laura J. VAN’T VEER, Jan BOGAERTS, et al. 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. New England Journal of Medicine [online]. 2016, 375(8), 717-729 [cit. 2021-03-10]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMoa1602253
 2. ANDRE, Fabrice, Nofisat ISMAILA, N. Lynn HENRY, et al. Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Update—Integration of Results From TAILORx. Journal of Clinical Oncology [online]. 2019, 37(22), 1956-1964 [cit. 2021-03-10]. ISSN 0732-183X. Dostupné z: doi:10.1200/JCO.19.00945
 3. 70–genový test (MammaPrint) je JEDINÝ genomický test schválený FDA, který má oporu v důkazech první kategorie podle pokynů National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO®): Leták. (2019). Agendia, překlad LERAM pharmaceuticals.
 4. ASCO Breast cancer Biomarkers: To Guide systemic Therapy in Early Disease. [Online]. (2019). Retrieved March 11, 2021, from http://eguideline.guidelinecentral.com/i/1124845-breast-cancer-biomarkers-2019-update/0?
 5. Krop I, Ismaila N, Andre F et al. Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Focused Update. DOI: 10.1200/JCO.2017.74.0472 Journal of Clinical Oncology – před tiskem publikováno online 10. července 2017.

Organizace National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

NCCN zařadila MammaPrint do svých doporučených postupů v říjnu 2018. 

V aktualizaci Gudelinů NCCN (1) z ledna 2021 je ze všech multigenových testů používaných u karcinomu prsu s pozitivními lymfatickými uzlinami je do kategorie 1. zařazen pouze 70-genový test (MammaPrint). Ostatní multigenové testy byly zařazeny do kategorie 2A. MammaPrint má nejširší spektrum indikaci mezi všemi ostatními genomickými testy.

Implikace pro léčbu: „Při mediánu sledování 5 let byla mezi pacientkami s vysokým klinickým rizikem a nízkým genomickým rizikem míra přežití bez vzdálených metastáz v této skupině 94,7 % (95% CI, 92,5 % – 96,2 %) u pacientek, které nepodstoupily adjuvantní chemoterapii. Mezi pacientkami s 1-3 pozitivními uzlinami byla míra přežití bez vzdálených metastáz 96,3 % (95% CI, 93,1-98,1) u těch, které podstoupily adjuvantní chemoterapii vs. 95,6 (95% CI, 92,7-97,4) u těch, které ji nepodstoupily.(2) Přidaný benefit adjuvantní chemoterapie tedy může být v této skupině malý.“

V poslední aktualizaci guidelinů z února 2023 NCCN guidelines uznávají výsledek ultra nízké riziko testu MammaPrint® společnosti Agendia a jeho prokázaný dopad na péči o pacienty.  Přečtěte si tiskovou zprávu. Ke stažení je také článek, který byl publikovaný v časopise Breast Cancer News v dubnu 2023.  

 

Kategorie důkazů: 1

Literatura: 

 1. NCC Guidelines Version 1.2021 Breast Cancer. (2021) (Vol. 2021). National Comprehensive Cancer Network. Výňatek
 2. CARDOSO, Fatima, Laura J. VAN’T VEER, Jan BOGAERTS, et al. 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. New England Journal of Medicine [online]. 2016, 375(8), 717-729 [cit. 2021-03-10]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMoa1602253
 3. 70–genový test (MammaPrint) je JEDINÝ genomický test schválený FDA, který má oporu v důkazech první kategorie podle pokynů National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO®): Leták. (2019). Agendia, překlad LERAM pharmaceuticals.

  Evropská společnost pro lékařskou onkologii (ESMO)

  ESMO zařadil MammaPrint  do svých doporučených postupů v roce 2015 (1).

  Literatura:

  1. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and followup.
   Ann Oncol (2015) 26 (suppl_5): v8-v30.

  Česká onkologická společnost ČLS JEP

  Česká onkologická společnost ČLS JEP zařadila test MammaPrint do svých doporučených postupů již v březnu 2016.  Poslední aktualizace doporučených postupů vyšla v březnu 2021 (1).

  Od 1. března 2021 má také MammaPrint úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. O výběru testu rozhoduje multidisciplinární tým daného KOC, který vyšetření indikuje. O vyšetření může pro svého pacienta požádat i onkolog z regionální onkologické skupiny,  onkologického oddělení nemocnice, která spolupracuje s KOC.

  Americká společná komise pro rakovinu (AJCC)

  AJCC zařadila MammaPrint do svých doporučených postupů v roce 2017 (1).

  Literatura:

  1. American Joint Committee on Cancer 2017. M.B.Amin et al. (eds.) AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition

  Mezinárodní konsenzus St. Gallen

  Mezinárodní konference o karcinomu prsu v St. Gallen zařadila MammaPrint  do svých doporučení již v roce 2013 s aktualizací v roce 2017 (1) a 2021 (2).

  17. mezinárodní konsensuální konference o rakovině prsu v St Gallen v roce 2021 se kvůli celosvětové pandemii COVID-19 konala virtuálně. Stále více se uznává, že péče o pacientky s karcinomem prsu závisí na vysoce individualizovaných klinických příznacích, včetně stádia při zjištění, biologické podskupiny karcinomu prsu, genetických faktorů, které mohou být základem rizika rakoviny prsu, genomických testů, které informují o doporučeních léčby, rozsah odpovědi před operací u pacientek, které podstupují neoadjuvantní léčbu, a preference pacientek. Pokračuje shromažďování údajů o užitečnosti genomických testů v identifikaci přínosu chemoterapie u časného stadia ER-pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu. Implementace těchto testů v klinické praxi výrazně snížila použití adjuvantní chemoterapie u této podskupiny karcinomu prsu, aniž by to nepříznivě ovlivnilo klinické výsledky. Úvahy panelu odrážely postup prospektivních studií postavených na těchto testech, mezi které patří i studie MINDACT.

  Panel věří, že je zásadní, aby pacienti na celém světě měli bezpečný přístup k důležitým, vyvíjejícím se molekulárním diagnostickým testům pro optimální management karcinomu prsu a stanovení hodnoty léčby
  1. Curigliano G, Burnstein H, Winer E et al. De-escalating and Escalating Treatments for Early Stage Breast Cancer:
   The St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol 2017.
   mdx308.
  2. Burstein HJ, Curigliano G, Thürlimann B, Weber WP, Poortmans P, Regan MM, Senn HJ, Winer EP, Gnant M; Panelists of the St Gallen Consensus Conference. Customizing local and systemic therapies for women with early breast cancer: the St. Gallen International Consensus Guidelines for treatment of early breast cancer 2021. Ann Oncol. 2021 Oct;32(10):1216-1235. doi: 10.1016/j.annonc.2021.06.023. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34242744.

  Evropská komise pro nádorové markery (EGTM)

  EGMT zařadila MammaPrint do svých doporučených postupů v březnu 2017 (1).  

  Literatura

  1. Duffy MJ, et al. Clinical use of biomarkers in breast cancer: Updated guidelines from the European Group on Tumor Markers
   (EGTM). Eur J Cancer. 2017 Feb 27;75:284-298.

  Německá pracovní skupina gynekologické onkologie (AGO)

  AGO zařadilo testování MammaPrintem do svých doporučených postupů v roce 2017 s aktualizací v roce 2018 (1). 

  Literatura:

  1. AGO Breast Committee. Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer.
   Recommendations 2018. Accessed – 18 October 2018 (http://www.ago-online.de/en/guidelines-mamma/
  7

  2018

  NCCN

  8

  2017

  ASCO

  8

  2017

  EGTM

  MammaPrint podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality 1A!

  NCCN, ASCO guidelines

  9

  2012

  NABON

  9

  2013

  St. Gallen

  9

  2015

  ESMO

  8

  2017

  AGO

  6

  2016

  ČOS ČLS JEP

  6

  2016

  AJCC