Personalizace  léčby karcinomu prsu pacientům na míru

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid! Genomické testy MammaPrint® a BluePrint® přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům. 

Genomické testování

Genomické testování poskytuje více informací o nemoci.

MammaPrint

Genomický test, který pomáhá pacientům a lékařům dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby.

BluePrint

Genomický test, který umí předvídat pravděpodobné chování tumoru.

Klinické studie a Guideliny

Testy podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality a do svých doporučených postupů zařazují světově uznávané onkologické společnosti a autority.

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!  Genomické testy MammaPrint a BluePrint přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům.

Testy analyzují aktivitu genů tumoru, hodnotí tak riziko návratu karcinomu a určují podtyp tumoru. Díky této znalosti mají pacienti a jejich lékaři důležitou informaci, aby mohli zodpovědět tu nejsložitější otázku:

Je pravděpodobné, že se rakovina vrátí? Je v tomto případě chemoterapie prospěšná? Nebo je možné omezit rozsah léčby, aniž by se zvýšilo riziko pozdější rekurence (návratu nemoci)?

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!