Personalizace  léčby časného karcinomu prsu pacientům na míru

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid! Genomické testy MammaPrint® a BluePrint® přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby časného karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům.

Rakovina prsu je komplexní a rozmanité onemocnění

Nových případů (ČR 2018)

Histologických subtypů

Schválených léčiv

Způsobů léčby

Problémem může být přeléčenost i podléčenost

Řešením jsou testy MammaPrint® a BluePrint®

MammaPrint

Genomický test rizika rekurence

Pomáhá lékařům a pacientkám dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby.

BluePrint

Molekulární subtypizační test

Umí předvídat pravděpodobné chování nádoru a umožňuje tak stratifikaci tumoru.

Genomické testování

Genomické testování poskytuje více informací o nemoci. Sleduje specifické geny v nádoru, zjišťuje, co řídí jeho růst a pomáhá navrhnout plán léčby pacientce na míru.

Vědecké důkazy - klinická data

Testy podporují klinické důkazy nejvyšší možné kvality 1A! MammaPrint do svých doporučených postupů zařazují světově uznávané onkologické společnosti a autority.

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!  Genomické testy MammaPrint a BluePrint přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům.

Testy analyzují aktivitu genů tumoru, hodnotí tak riziko návratu karcinomu a určují podtyp tumoru. Díky této znalosti mají pacienti a jejich lékaři důležitou informaci, aby mohli zodpovědět tu nejsložitější otázku:

Je pravděpodobné, že se rakovina vrátí? Je v tomto případě chemoterapie prospěšná? Nebo je možné omezit rozsah léčby, aniž by se zvýšilo riziko pozdější rekurence (návratu nemoci)?

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Aktuální informace a články

Aktualizovaná data o výsledcích a přínosu léčby ze studie MINDACT představená na SABCS 2020 posilují skutečnou hodnotu testu MammaPrint u pacientek s karcinomem prsu s nízkým rizikem

11. prosince 2020 – IRVINE, KALIFORNIE., U.S.A., a AMSTERDAM, NIZOZEMSKO – Agendia, Inc., světový lídr v personalizované onkologii karcinomu prsu oznámila, že na další data z průlomové studie MINDACT upozorní Laura van’t Veer, PhD., spoluzakladatelka a vedoucí...

číst více

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!