Personalizácia liečby karcinómu prsníka pacientom na mieru

Veríme, že presné odpovede prinášajú pokoj! Genomické testy MammaPrint a BluePrint prinášajú presné odpovede, eliminujú neistotu pri rozhodovaní o výbere vhodnej liečby karcinómu prsníka a prinášajú tak pokoj pacientom aj lekárom.

Genomické testovanie

Genomické testovanie poskytuje viac informácií o ochorení.

MammaPrint

Genomický test, ktorý pomáha pacientom a lekárom robiť jednoznačné rozhodnutia týkajúce sa liečby.

BluePrint

Genomický test, ktorý vie predvídať pravdepodobné správanie sa nádoru.

Klinické štúdie a Guideliny

Testy podporujú klinické dôkazy najvyššej možnej kvality a do svojich doporučených postupov zaraďujú svetovo uznávané onkologické spoločnosti a autority.

Veríme, že presné odpovede prinášajú pokoj! Genomické testy MAmmaPrint a BluePrint prinášajú presné odpovede, eliminujú neistotu pri rozhodovaní o výbere vhodnej liečby karcinómu prsníka a prinášajú pokoj pacientom aj lekárom.

Testy analyzujú aktivitu génov nádoru, hodnotia tak riziko návratu karcinómu a určujú podtyp nádoru. Vďaka tejto vedomosti majú pacienti a ich lekári dôležitú informáciu, vďaka ktorej môžu zodpovedať na tú najzložitejšiu otázku:

Je pravdepodobné, že sa rakovina vráti? Je v tomto prípade chemoterapia prospešná? Alebo je možné obmedziť rozsah liečby bez toho, aby sa zvýšilo riziko neskoršej rekurencie (návratu ochorenia)?

Štúdia MINDACT preukázala, že 46% pacientiek, u ktorých bolo na základe klinických a patologických faktorov identifikované vysoké riziko vzdialenej rekurencie, MammaPrint preklasifikoval ako genomicky nízkorizikové. Týmto pacientkam nepriniesla chemoterapia významnejší benefit.

Veríme, že presné odpovede prinášajú pokoj!