Testy, ktoré ponúkame, vyvinula spoločnosť Agendia so sídlom v Holandsku.

Jedná sa o vedúcu spoločnosť v molekulárnej diagnostike, ktorá sa zameriava na zlepšovanie kvality života pacientov so zhubnými nádormi a vývojom genomických testov, ktoré pomáhajú lekárom pri rozhodovaní o komplexnej liečbe a pritom znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť.

Testy karcinómu prsníka od spoločnosti Agendia sú dostupné globálne, majú certifikáciu ISO a laboratóriá akreditované CAP a CLIA v Amsterdame a Irvine (USA, Kalifornia).

%

Štúdia MINDACT preukázala, že 46% pacientiek, u ktorých bolo na základe klinických a patologických faktorov identifikované vysoké riziko vzdialenej rekurencie, MammaPrint preklasifikoval ako genomicky nízkorizikové. Týmto pacientkam nepriniesla chemoterapia významnejší benefit.