Aktualizované pokyny NCCN® uznávají výsledek testu MammaPrint® s ultra nízkým rizikem

14 Bře 2023 | Články pro odborníky, MammaPrint

AGENDIA, Nizozemsko – 13.února 2023 – Společnost Agendia, Inc., lídr v  oblasti profilování genové exprese u rakoviny prsu, dnes oznámila, že aktualizované Pokyny pro klinickou praxi v onkologii – rakovina prsu verze 1.2023 NCCN guidelines uznávají výsledek ultra nízké riziko testu MammaPrint® společnosti Agendia a jeho prokázaný dopad na péči o pacienty.    Toto zařazení je zvláště důležité pro ženy s časným stadiem rakoviny prsu, které obdrží výsledek testu  ultra nízké riziko a mohou se bezpečně vzdát toxické léčby, ale přitom si zachovat vynikající šanci na přežití. Uznání této rizikové kategorie organizací NCCN umožní lékařům s jistotou určit, které nádory mají mimořádně nízké riziko vzdálených metastáz, což jim a jejich pacientkám v konečném důsledku umožní určit nejlepší možnou cestu k vyléčení a zároveň minimalizovat zbytečnou léčbu.

Klinické důsledky výsledku UltraLow Risk jsou významné, protože umožňují ženám a jejich lékařům zvážit:
a) redukování endokrinní léčby vzhledem k toxicitě u žen po menopauze, stejně jako
b) vyhnout se zbytečné chemoterapii u žen před menopauzou, a přitom dosáhnout vynikajících výsledků!

NCCN guidelines

Karcinom prsu je nesmírně složitý, každý nádor má svou vlastní biologii, klinické chování a léčbu. Poskytovatelé péče potřebují k orientaci v této složitosti více, než jim může nabídnout samotná patologie ,  avšak mnoho běžných testů používá široké hodnocení rizika, které má svá slepá místa.

MammaPrint® je jediný test schválený FDA, který dokáže identifikovat nádory s velmi nízkým rizikem (UltraLow Risk), u nichž je prokázáno, že mají vynikající výsledky při deeskalaci léčebných plánů.

Vzhledem k tomu, že směrnice NCCN uznávají hodnotu údajů MammaPrint®  UltraLow Risk, mohou lékaři dále přizpůsobovat péči o tyto ženy a vyhnout se nadměrné léčbě.

Aktualizované pokyny uvádějí silné důkazy, které podporují klinickou užitečnost výsledků MammaPrint UltraLow Risk, včetně:

  • Identifikace žen s časným stádiem karcinomu prsu, u kterých je možné bezpečně vynechat NCCN upozorňuje na recenzovanou publikaci v časopise The Journal of Clinical Oncology, která vychází z randomizované kontrolní studie MINDACT společnosti Agendia, kde ženy s výsledkem UltraLow Risk vykazovaly 8leté specifické přežití při rakovině prsu (BCSS) vyšší než 99 %.1 Dodatek k publikaci navíc zahrnoval údaje podle věku3 a zjistil, že většina premenopauzálních žen s výsledkem MammaPrint® UltraLow Risk, které nepodstoupily chemoterapii, měla po 5 letech vynikající interval bez vzdálených metastáz (DMFI) 97,1 %.2 To znamená, že tyto ženy mohou být ušetřeny závažných a často život ohrožujících dlouhodobých účinků chemoterapie, včetně možné ztráty plodnosti.
  • Identifikace postmenopauzálních žen s časným stádiem karcinomu prsu, které mohou bezpečně ukončit endokrinní léčbu po 2-5 letech.* NCCN nyní také cituje studii v JAMA Oncology, která zjistila, že 20 let po stanovení diagnózy měly postmenopauzální ženy s časným stádiem karcinomu prsu 97% míru BCSS při 2-5leté léčbě tamoxifenem.2 To umožňuje lékařům identifikovat ty, které mohou bezpečně ukončit endokrinní léčbu včas a vyhnout se zbytečné toxicitě.*
Ať už se jedná o chemoterapii nebo endokrinní léčbu, žádná žena by neměla zbytečně podstupovat léčbu a její možné dlouhodobé dopady. Spoléhání se pouze na patologické poznatky však může vést k nadměrné léčbě. Toto uznání od prestižní NCCN potvrzuje, že 
výsledek testu MammaPrint® UltraLow Risk je spolehlivý důkaz umožňující zdravotníkům poskytovat individualizovanější péči a ženám dává jistotu, že se mohou bezpečně vyhnout některým léčebným postupům a následné toxicitě,“ uvedla doktorka Suzanne A Hoekstra, FACS, ze společnosti Northern Light Mercy Breast Care.

 

„Ať už se jedná o chemoterapii nebo endokrinní léčbu, žádná žena by neměla zbytečně podstupovat léčbu a její možné dlouhodobé dopady.

Dr. Suzanne A Hoekstra, FACS, Northern Light Mercy Breast Care.

Výsledek testu MammaPrint® UltraLow Risk je nyní uznán NCCN Guidelines, což podporuje hodnotu testu MammaPrint® pro identifikaci těchto žen s ultra nízkým rizikem vzdálených metastáz,“ řekl William Audeh, MD, Chief Medical Officer společnosti Agendia. „Klinické důsledky výsledku UltraLow Risk jsou významné, protože umožňují ženám a jejich lékařům zvážit redukování endokrinní léčby vzhledem k toxicitě u žen po menopauze, stejně jako vyhnout se zbytečné chemoterapii u žen před menopauzou, a přitom dosáhnout vynikajících výsledků.

Kromě profilu genové exprese UltraLow rozděluje test MammaPrint® nádory karcinomu prsu do dalších rizikových kategorií. Každá z těchto patentovaných signatur byla vyvinuta na základě robusní analýzy signálu RNA ze 70 různých genů v nádoru, přičemž každá z nich pomáhá řídit personalizované léčebné plány pro daný individuální nádor, a nikoliv vycházet z typu rakoviny průměrné ženy. Při kombinaci MammaPrint® s testem BluePrint® společnosti Agendia získají lékaři také hodnocení dominantní dráhy, která řídí růst nádoru. Díky poznatkům založeným na biologii, které poskytují testy společnosti Agendia, mohou lékaři odhalit základní rozmanitost každého nádoru a následně se svými pacienty učinit přesná rozhodnutí, na která se mohou oba spolehnout.

„Klinické důsledky výsledku UltraLow Risk jsou významné, protože umožňují ženám a jejich lékařům zvážit redukování endokrinní léčby vzhledem k toxicitě u žen po menopauze, stejně jako vyhnout se zbytečné chemoterapii u žen před menopauzou, a přitom dosáhnout vynikajících výsledků.“

William Audeh, MD, Chief Medical Officer společnosti Agendia

O společnosti Agendia
Agendia je společnost, která se zaměřuje na optimalizaci rozhodování o léčbě a poskytuje lékařům diagnostická a informační řešení nové generace, která mohou být použita ke zlepšení výsledků u pacientů s rakovinou prsu po celém světě. Společnost v současné době nabízí dva komerčně dostupné testy genomického profilování, které pomáhají chirurgům, onkologům a patologům personalizovat léčbu žen v kritických intervenčních bodech v průběhu pacientovy cesty.

MammaPrint® je 70genový prognostický test, který spolu s dalšími klinicko-patologickými faktory určuje riziko recidivy karcinomu prsu u konkrétní pacientky. BluePrint® je 80genový test molekulární subtypizace, který identifikuje základní biologické vlastnosti individuálního karcinomu prsu a poskytuje informace o jeho chování, dlouhodobé prognóze a potenciální odpovědi na systémovou léčbu.
MammaPrint® a BluePrint® společně poskytují ucelený pohled na biologii, která je základem individuálního karcinomu prsu pacientky, a umožňují lékařům objektivně vybrat nejlepší léčebný plán.

Literatura a vysvětlivky

*U pacientů s negativními lymfatickými uzlinami.

  1.  Lopes Cardozo J, et al. Outcomes of patients with an ultralow-risk 70-gene signature in the MINDACT trial. Journal of Clinical Oncology. 2022; 40(12): 1335-1345.
  2. Esserman, L, et al. Postmenopausal patients with UltraLow risk in the Stockholm Tamoxifen trial had a 20-year breast cancer specific survival of 97% with 2-5 years of Tamoxifen. JAMA Oncology. 2017; 13(11): 1503-1510.
  3. Lopes Cardozo J, et al. Outcomes of patients with an ultralow-risk 70-gene signature in the MINDACT trial. Journal of Clinical Oncology. 2022; Supplement.

Další nové články