Studie FOCUS ukazuje, že MammaPrint přesně identifikuje extrémně indolentní karcinom

9 Pro 2020 | Články pro odborníky, MammaPrint, Novinky z klinických studií

Poznatky potvrzují subanalýzu studie STO-3 a poskytují základní myšlenku pro zvážení deeskalace léčby u pacientek po menopauze na základě genomického testování.

9. prosince 2020 – IRVINE, KALIFORNIE., U.S.A., a AMSTERDAM, NIZOZEMSKO – Agendia, Inc., světový lídr v personalizované onkologii karcinomu prsu zveřejnila  na San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2020) data ze studie FOCUS, která ukazují klinický užitek testu MammaPrint u starších pacientek.

Poster s názvem 70genový podpis (MammaPrint) přesně predikuje riziko vzdálené rekurence karcinomu prsu u starších pacientek popisuje data ze studie FOCUS, kohortě o více než 2000 pacientek, která zahrnula všechny pacientky s karcinomem prsu starší 65 let diagnostikované mezi lety 1997 a 2004 v komplexním onkologickém centru ve Westu v Nizozemí. Cílem studie bylo hodnotit stratifikaci karcinomu prsu testem MammaPrint u žen starších 70 let.

Léčba starších pacientek s karcinomem prsu může být problematická, protože obecně mají indolentnější tumory a vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví další stavy, které mohou negativně ovlivnit jejich zdraví spíše než u mladších pacientek. Současné pokyny doporučují léčbu zvolenou dle klinického a patologického rizika, tyto faktory však nejsou dostatečné pro přesné určení prognózy. MammaPrint prokázal, že u mladších pacientek s karcinomem prsu správně predikuje prognózu, a v této studii byl 70genový podpis hodnocen u žen starších 70 let. Bylo zjištěno, že MammaPrint přesně stratifikuje pacientky podle jejich 10letého intervalu bez vzdálené rekurence, jak bylo dříve prokázáno u mladší populace.

Dále výsledky prezentované v posteru ukazují, že u pacientek s klinicky vysokým rizikem, u kterých bylo testem MammaPrint určeno ultranízké riziko – tj. vysoká pravděpodobnost přežití bez chemoterapie a jen omezená nebo žádná léčba tamoxifenem – nedošlo po deseti letech od diagnózy k rekurenci, což otevírá možnosti léčby a lékařům a pacientkám umožňuje činit informované rozhodnutí. 

Tato data ukazují, jak důležité je vědět o karcinomu všechno, a to především u starších pacientek, které mohou být křehčí a hůře snášet agresivní léčbu“.

„Vídáme pacientky s nízkým genomickým rizikem s velmi dobrými dlouhodobými výsledky, což nám dodává jistotu, že můžeme deeskalovat léčbu na lépe snášenou, a přitom dosáhnout stejného úspěchu, i přesto, že pacientky mají vysoké klinické riziko. Jsme rádi, že tato data můžeme zpřístupnit veřejnosti a ukázat důležitost výzkumu všech typů pacientek s karcinomem prsu“ 

Dr Gerrit-Jan Liefers, chirurg a vedoucí oddělení onkologické chirurgie Leiden University Medical Center a hlavní zkoušející studie FOCUS

U žen po menopauze, u kterých MammaPrint identifikoval ultranízké riziko, měly tyto výsledky důležitý dopad na způsob léčby.

 

Tato analýza kohorty FOCUS je další z důkazů validity hranice ultranízkého rizika MammaPrint.“

„Data potvrzují naše poznatky ze studie STO-3 i data z kohorty inhibitoru aromatázy tamoxifenu u pacientek s karcinomem prsu s negativními uzlinami a pozitivními hormonálními receptory představená na ESMO dříve v tomto roce. Data by měla pacientky a jejich lékaře ujistit, že ultranízké riziko podle molekulárního podpisu je spojeno s výbornou prognózou i bez rozšířené endokrinní terapie. Deeskalaci založenou na biologických znacích lze použít ke zkrácení doby přesné léčby. Důležité je, že ultranízké riziko je možné použít k podstatnému zmírnění zátěže z léčby u pacientek, kterým by nepřinesla benefit. A to může představovat podstatný rozdíl v kvalitě života a zmírnění úzkosti při diagnóze.“ 

Dr. Laura Esserman, ředitelka UCSF Carol Franc Buck Breast Care Center a vítězka letošní Brinkerovy ceny za mimořádné objevy v klinickém výzkumu

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Další nové články