Aktualizovaná data o výsledcích a přínosu léčby ze studie MINDACT představená na SABCS 2020 posilují skutečnou hodnotu testu MammaPrint u pacientek s karcinomem prsu s nízkým rizikem

11 Pro 2020 | Články pro odborníky, MammaPrint, Novinky z klinických studií

11. prosince 2020 – IRVINE, KALIFORNIE., U.S.A., a AMSTERDAM, NIZOZEMSKO – Agendia, Inc., světový lídr v personalizované onkologii karcinomu prsu oznámila, že na další data z průlomové studie MINDACT upozorní Laura van’t Veer, PhD., spoluzakladatelka a vedoucí výzkumná pracovnice, na Sympóziu o karcinomu prsu v San Antoniu 2020 (SABCS 2020). Tato data poukazují na schopnost testu MammaPrint, 70genového testu rekurence karcinomu prsu společnosti Agendia, dále stratifikovat pacientky s klinicky nízkým rizikem karcinomu prsu, což by mohlo mít vliv na diskuzi mezi pacientem a lékařem a na plánování léčby.

Prospektivní, randomizovaná klinická studie fáze 3 MINDACT (​M​icroarray ​I​n ​N​ode-Negative and 1-3 node-positive ​D​isease may ​A​void Chemo​T​herapy podporovaná Evropskou organizací pro výzkum a léčbu karcinomu (EORTC) byla navržena tak, aby určila, zda může být MammaPrint použit k bezpečné deeskalaci pacientek s časným karcinomem prsu z chemoterapie, aniž by byly ohroženy jejich výsledky. Aktualizovaná data o výsledcích a léčbě ze studie představená na SABCS 2020 stojí na výsledcích téměř 9letého sledování, které byly prezentovány na ASCO 2020, a potvrzují MINDACT jako pozitivní deeskalační studii.

Prezentace doktorky van’t Veer ukázala, že kombinace klinicky nízkého rizika a nízkého rizika podle testu MammaPrint indikuje skvělou 8letou prognózu – u těchto pacientek se bez chemoterapie vyskytla míra přežití bez vzdálených metastáz 94,7 %. V populaci s nízkým rizikem bylo přežití bez vzdálených metastáz po 8 letech o 3,6 % lepší u pacientek s nízkým rizikem podle testu MammaPrint v porovnání s pacientkami s vysokým rizikem.

Společně tato data znamenají významný soubor důkazů, které umožní přesnou léčbu karcinomu prsu včetně náhledu na populaci pacientů s uváženým nízkým rizikem. V této populaci by při plánování léčby měla být zvážena další stratifikace podle genomického podpisu do skupiny nízkého nebo vysokého rizika podle testu MammaPrint.“  

Dr. van’t Veer

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Další nové články