Výsledky studie APHINITY použití testu BluePrint jako biomarkeru představené na SABCS v diskuzi nad posterem

11 Pro 2020 | BluePrint, Články pro odborníky, Novinky z klinických studií

Společnosti Agendia a Roche hodnotí stratifikaci HER2+ časného karcinomu prsu testem BluePrint u pacientek léčených pertuzumabem v adjuvanci.

10. prosince 2020 – IRVINE, KALIFORNIE., U.S.A., a AMSTERDAM, NIZOZEMSKO – Agendia, Inc., světový lídr v personalizované onkologii karcinomu prsu dnes zveřejnila v diskuzi nad posterem na San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2020) data ze studie APHINITY.

Poster s názvem Predikce přínosu pertuzumabu v adjuvanci při sekvenování RNA testem BluePrint ve studii APHINITY popisuje data z explorační analýzy studie fáze 63, ve které bylo randomizováno 4 805 pacientek s centrálně histologicky potvrzeným HER2+ časným karcinomem prsu do dvou ramen, z nichž v jednom podstupovaly standardní adjuvantní chemoterapii a léčbu trastuzumabem plus pertuzumabem, a ve druhém standardní chemoterapii a trastuzumab plus placebo po dobu jednoho roku. Analýza byla provedena ve spolupráci s Roche Pharmaceuticals.

Při mediánu sledování 45 měsíců ukázala primární analýza studie významný přínos v, přežití bez invazivního onemocnění u pacientek léčených pertuzumabem. V této analýze byl 80genový molekulární subtypizační test BluePrint společnosti Agendia použit k hodnocení podskupiny vzorků nádorů, které by na základě genové exprese profilující jejich tumory měly identifikovat pacientky, které by ve studii APHINITY měly benefit z přidání pertuzumabu k léčbě. Poster představený na SABCS ukázal, že BluePrint může v rámci populace studie určit podskupiny pacientek s rozdílnými stupni přínosu přidání pertuzumabu na základě genové exprese.

Tato data jsou zajímavá tím, že se zpětně hlouběji podíváme na genomický charakter nádorů v kohortě studie APHINITY, abychom lépe pochopili, jak tyto nádory odpovídají na léčbu. Ukazuje zajímavý trend, který musí být blíže zkoumán, ale nakonec může poskytnout informace, díky kterým bude hned při diagnóze rozhodnutí o léčbě přesnější.“

Dr. Ian Krop, PhD., vedoucí oddělení onkologie karcinomu prsu v Dana-Farber Cancer Institute, profesor na lékařské fakulty Harvardské univerzity a hlavní autor posteru.

Díky dalšímu výzkumu by tento trend mohl pacientkám s HER2+ karcinomem prsu a jejich lékařům nabídnout včasnou informaci na začátku jejich léčby, která by mohla pomoci ukázat na cestu, která je čeká.

 

Poznatky ze studie APHINITY jsou povzbudivé a zasluhují si další výzkum, abychom zjistili, zda by rutinní nabízení genomického profilování pacientkám s HER2+ tumory mohlo mít smysluplný vliv na jejich výsledky.“ 

Dr. Adam Brufsky, PhD., lékařský ředitel programu Magee-Women’s Cancer Program, součásti UPMC Hillman Cancer Center, a profesor medicíny na lékařské fakultě Univerzity v Pittsburghu

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Data jsou součástí rozsáhlého souboru 13 posterů, důležitých zasedání a přednášek o testech MammaPrint a BluePrint, které byly přijaty na SABCS 2020 a které zdůrazňují cíl společnosti Agendia pomáhat vést diagnózu a personalizovanou léčbu karcinomu prsu u všech pacientek.

Další nové články