Průlomová dlouhodobá data ze studie EORTC MINDACT publikována v The Lancet Oncology

19 Bře 2021 | Články pro odborníky, MammaPrint, Novinky z klinických studií

IRVINE, CALIF., USA a AMSTERDAM, Nizozemsko – 12. března, 2021 – Agendia, Inc., světový leader v oblasti onkologie karcinomu prsu dnes informovala o publikaci dat v The Lancet Oncology z dlouhodobého sledování ve studii MINDACT, prospektivní, randomizované studie , aby dále potvrdila klinický přínos rizikového skóre podle testu MammaPrint® k určování nutnosti podstoupení chemoterapie.

Jak bylo již dříve oznámeno na konferenci ASCO v květnu 2020, Evropské konferenci o karcinomu prsu v říjnu 2020 a zdůrazněno v prezentaci na SABCS v prosinci 2020, data publikovaná v The Lancet Oncology potvrzují studii MINDACT jako pozitivní de-eskalační studii a ukazují, že téměř polovina žen, která by podstoupila chemoterapii, se jí může vyhnout a dosáhnout stejně dobrých výsledků.

Mezi další klíčové poznatky patří:

  • Podle dostupných 5letých dat, pro 92 % registrovaných pacientek, studie stále splňuje svůj primární cíl. Přežití bez vzdálených metastáz (DMFS) bylo po 5 letech u žen s karcinomem prsu, které měly klinicky vysoké ale genomicky nízké riziko a nebyly léčeny chemoterapií, 95,1 %, což prokazuje, že pacientky s nízkým rizikem podle testu MammaPrint® mají i bez adjuvantní chemoterapie skvělé výsledky.
  • Rozdíl v 5letém DMFS mezi pacientkami v této kohortě léčenými a neléčenými chemoterapií je nyní nevýznamných 0,9 %, jasný pokles z 1,5 % v New England Journal of Medicine z roku 2016.
  • Při stratifikaci pacientek s klinicky vysokým rizikem/nízkým rizikem podle testu MammaPrint podle věku zjistili zkoušející, že u žen starších 50 let neexistuje významný rozdíl v DMFS mezi ženami, které podstoupily a které nepodstoupily adjuvantní chemoterapii, což ukazuje, že takové pacientky mohou chemoterapii bezpečně vynechat a dosáhnout stejných výsledků.
  • Pro vědeckou obec je poznatek, že u žen mladších 50 let, u kterých se vyskytl 5% benefit chemoterapie při 8,7 let, velmi zajímavý a měl by podle nich vést k prozkoumání významu chemoterapie nebo suprese funkce vaječníků prostřednictvím LHRH analogu u této specifické populace mladých pacientek s vysokým klinickým rizikem a nízkým genomickým rizikem.
  • V roce 2016 bylo zveřejněno, že dlouhodobé výsledky studie MINDACT jsou shodné u pacientek s negativními lymfatickými uzlinami i u pacientek s 1-3 pozitivními lymfatickými uzlinami, což ukazuje, že klasifikace nízkého rizika testem MammaPrint by měla být považována celkově za nízké riziko bez ohledu na další klinické faktory a že pacientky v této populace mohou vynechat chemoterapii.

Jsme neskutečně hrdí na výsledky, které byly publikovány v The Lancet Oncology – dlouhodobější sledování jasně ukazuje přínos, který má MammaPrint pro lékaře a jejich pacientky. Především potvrzuje, že nízké genomické riziko znamená celkově nízké riziko a že je možné bezpečně de-eskalovat pacientky, především ty starší 50 let, které byly dříve tradičně léčeny agresivnějšími metodami, včetně pacientek s pozitivními lymfatickými uzlinami,” uvedla doktorka Martine Piccart, PhD., profesorka onkologie na Université Libre de Bruxelles, vědecká ředitelka Institutu Jules Bordet, členka poradního výboru Breast Cancer Research Foundation, bývalá prezidentka EORTC, bývalá prezidentka ESMO a ECCO a hlavní zkoušející studie MINDACT.

Tyto poznatky zdůrazňují nutnost, aby měly všechny pacientky s časným karcinomem prsu přístup k testování rizika rekurence. To by mělo být považováno za standard v diagnostice u všech žen.

Dr. Martine Piccart, PhD.

Poznatky po 8,7 letech dále prokazují to, co bylo zjištěno při 5letém sledování: nízké riziko podle výsledku testu MammaPrint® identifikuje podskupinu pacientek s karcinomem prsu s až třemi pozitivními uzlinami, které mohou bezpečně vynechat chemoterapii bez ohledu na klinické riziko. Nyní se objevil “faktor věku” a je nutné ho vzít v potaz. Tato data zdůrazňují nutnost vyšetřit biologii nádoru před rozhodnutím o způsobu léčby, protože další pohled může pomoci optimalizovat strategii léčby u pacientek všech věkových kategorií.

V komunitě specialistů na karcinom prsu vzrůstá zájem o to pochopit přínos chemoterapie u žen před menopauzou,” uvedla Laura van’t Veer, PhD., spoluzakladatelka a hlavní výzkumný pracovník společnosti
Agendia.

Zkoumat tento trend a jeho souvislost s ovariální supresí má velkou hodnotu, stejně jako zajistit, aby všechny ženy bez ohledu na věk měly přístup ke genomickému testování, což nakonec lékařům a jejich pacientům umožní zvážit všechny dostupné možnosti na základě potvrzujícího genomického profilu jako součásti informovaného plánu léčbu.” 

Díky použití testů MammaPrint a BluePrint k pochopení biologie tumoru jsou lékaři schopni jistě určit nutnost chemoterapie, endokrinové terapie a načasování operace. Tato dlouhodobá data potvrzují klinický přínos testu MammaPrint v pooperační léčbě a zdůrazňují závazek společnosti Agendia zlepšovat výsledky pacientů.

Další nové články