Záznam webináře “Co pro vás a vaše pacientky s časným karcinomem prsu znamená genomické testování?”

9 Zář 2021 | Články pro odborníky, MammaPrint

Poslechněte si záznam webináře z 9. června 2021, pořádaného ve spolupráci Masarykova onkologického ústavu v Brně, Všeobecné fakultní nemocnice Praha a společnosti LERAM pharmaceuticals, s.r.o., zástupce společnosti Agendia N.V., světového lídra v oblasti personalizované onkologické léčby, pro Českou republiku.

s podtitulem

Abychom mohli učinit správné rozhodnutí o léčbě, je důležité znát všechny informace.

 

Seminář a tedy i záznam je určen lékařům, onkologům a patologům, v Komplexních onkologických centrech a jejich spádovým pracovištím v Regionálních onkologických center.  

Seminář byl věnován výsledkům klinických studií i praktickým otázkám genomického testování, díky kterým se významná část pacientek s časným HR+ (hormon pozitivním) karcinomem prsu může bezpečně vyhnout chemoterapii. Od jara 2021 i v České republice toto testování hrazeno klientkám zdravotních pojišťoven.

V záznamu si můžete poslechnout všechny přednášky:

  • Úvod do problematiky, multigenové prediktivně prognostické genomické testování vs  Sekvenování nové generace (NGS), dostupné genomické testy,  indikační kriteria, úhrada testů – prim. MUDr. Katarina Petráková Ph.D.
  • Souhrn nejnovějších výsledků klinických studií testů MammaPrint a OncotypeDx a doporučená léčba, dle výsledku testů, u premenopauzálních a postmenopauzálních pacientek  – MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
  • Postup při rozhodování o použití testu v  klinické praxi (kazuistika) – MUDr. Markéta Palácová
  • Pohled pacientek: dopady chemoterapie na život pacientek  – Bc. Michaela Tůmová

Další nové články